Fåglar har vi också många att välja på men utbudet varierar lite så kom gärna in och titta på våra färgglada fåglar.

Det finns allt från pyttesmå till stora. Och burar finns naturligtvis i olika storlekar och former också, du kan läsa mer om det under burar.

Här kan du läsa lite om vad fåglar behöver för foder.

Burmått

Enligt djurskyddslagen har djurägaren alltid ansvaret för att djuret sköts på rätt sätt.
OBS! Ett fullt ägaransvar kan inte läggas på ett barn, en vuxen person ska ha ansvaret.

 

 

 

 

Utrymme för burfåglar

Fågelns längd1)

cm

Minsta tillåtna yta

m2

Minsta yta per fågel vid grupphållning2)

m2

Längsta sidan skall vara minst

 

m

Minsta höjd

 

m

upp till 153)

0,31 0,03 0,7 0,6

16-204)

0,31 0,04 0,7 0,6

21-255)

0,45

0,055 0,9 0,6

26-356)

0,84 0,1 1,2 0,8

36-45

1,44 0,6 1,6 1,0

46-55

2,2 1,0 2,0 1,2
56-65 3,12 1,5 2,4 1,5
66-75 4,2 2,0 2,8 1,8
mer än 75 6,5 3,0 3,6 1,8

 

1) Mätt från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. För änkor och vidafinkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock skall utrymmet var så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar.
2) Vid häckning räknas endast föräldrafåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.
3) Sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel, kinesisk dvärgvaktel m.fl.
4) Undulat, dvärgpapegojor (Agapornis spp.) m.fl.
5) Diamantduva m.fl.
6) Nymfkakadua, skrattduva m.fl.

Utrymmets bredd

Utrymmets bredd skall vara minst 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.